We help the world growing since 2013

Vattentät och säkerhetsåtgärder för polyuretanskummaskin i drift

Oavsett vilken typ av mekanisk utrustning är vattentätning en fråga som bör uppmärksammas.Detsamma gäller förpolyuretanskumningsmaskiner.Dessa maskiner produceras genom att generera elektricitet.Om vatten kommer in kommer det inte bara att orsaka normal drift, utan också förkorta maskinens livslängd.

högtrycksskummaskin

1. Bär skyddsutrustning när du blandar de två stamlösningarna;

2. God ventilation och renlighet i arbetsmiljön;

3. Om den omgivande temperaturen är mycket hög kommer det att göra att vätskan förångas och det blir tryck.Vid denna tidpunkt bör avgaslocket öppnas först, och sedan bör cylinderlocket öppnas efter att gasen släppts ut;

4. När polyuretanskummaskinen har krav på flamskyddsmedel för skummet, bör ett tillsats flamskyddsmedel användas;

5. Proportionen måste bemästras i processen för manuell skumning;

6. När vår hud är i direkt kontakt med den ursprungliga lösningen bör vi tvätta den med tvål och vatten omedelbart.Om det är i kontakt med B-materialet bör vi omedelbart torka av det med medicinsk bomull, skölja med vatten i 15 minuter och sedan skölja med tvål eller alkohol.


Posttid: 2022-01-01